معنی و ترجمه کلمه چرخه ماشین به انگلیسی چرخه ماشین یعنی چه

چرخه ماشین

machine cycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها