معنی و ترجمه کلمه چرخ آبگرد به انگلیسی چرخ آبگرد یعنی چه

چرخ آبگرد

waterwheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها