معنی و ترجمه کلمه چرخ تسمه محرک به انگلیسی چرخ تسمه محرک یعنی چه

چرخ تسمه محرک

drive capstan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها