معنی و ترجمه کلمه چرخ خیاطى به انگلیسی چرخ خیاطى یعنی چه

چرخ خیاطى

sewing machine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها