معنی و ترجمه کلمه چرخ دندانه دار به انگلیسی چرخ دندانه دار یعنی چه

چرخ دندانه دار

cogwheel
gear wheel
spur gear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها