معنی و ترجمه کلمه چرخ دنده چرخان به دور محور به انگلیسی چرخ دنده چرخان به دور محور یعنی چه

چرخ دنده چرخان به دور محور

planet wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها