معنی و ترجمه کلمه چرخ دنگ به انگلیسی چرخ دنگ یعنی چه

چرخ دنگ

escapement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها