معنی و ترجمه کلمه چرخ سریع به انگلیسی چرخ سریع یعنی چه

چرخ سریع

pirouette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها