معنی و ترجمه کلمه چرخ طیار به انگلیسی چرخ طیار یعنی چه

چرخ طیار

flywheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها