معنی و ترجمه کلمه چرخ فلک سوارى به انگلیسی چرخ فلک سوارى یعنی چه

چرخ فلک سوارى

roundabout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها