معنی و ترجمه کلمه چرخ کوزه گرى به انگلیسی چرخ کوزه گرى یعنی چه

چرخ کوزه گرى

lathe
potter's wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها