معنی و ترجمه کلمه چرخ کوچکى شبیه قرقره به انگلیسی چرخ کوچکى شبیه قرقره یعنی چه

چرخ کوچکى شبیه قرقره

dolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها