معنی و ترجمه کلمه چرمى به انگلیسی چرمى یعنی چه

چرمى

leathern
leathery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها