معنی و ترجمه کلمه چرم بسیار نازک از پوست گوسفند و بز و گوزن به انگلیسی چرم بسیار نازک از پوست گوسفند و بز و گوزن یعنی چه

چرم بسیار نازک از پوست گوسفند و بز و گوزن

chamois

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها