معنی و ترجمه کلمه چرند گفتن به انگلیسی چرند گفتن یعنی چه

چرند گفتن

tootle
twaddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها