معنی و ترجمه کلمه چروک دادن به انگلیسی چروک دادن یعنی چه

چروک دادن

rumple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها