معنی و ترجمه کلمه چروک دهنده به انگلیسی چروک دهنده یعنی چه

چروک دهنده

shrinker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها