معنی و ترجمه کلمه چروک کردن به انگلیسی چروک کردن یعنی چه

چروک کردن

ruff
ruffe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها