معنی و ترجمه کلمه چرکنویس به انگلیسی چرکنویس یعنی چه

چرکنویس

proof
scratch
scratchpad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها