معنی و ترجمه کلمه چرکین کردن به انگلیسی چرکین کردن یعنی چه

چرکین کردن

befoul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها