معنی و ترجمه کلمه چرک دارى به انگلیسی چرک دارى یعنی چه

چرک دارى

purulence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها