معنی و ترجمه کلمه چرک دانه به انگلیسی چرک دانه یعنی چه

چرک دانه

pustule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها