معنی و ترجمه کلمه چرک سیاه کردن به انگلیسی چرک سیاه کردن یعنی چه

چرک سیاه کردن

grime

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها