معنی و ترجمه کلمه چریدن در به انگلیسی چریدن در یعنی چه

چریدن در

pasturage
pasture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها