معنی و ترجمه کلمه چسباننده به انگلیسی چسباننده یعنی چه

چسباننده

agglutinate
cohesive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها