معنی و ترجمه کلمه چسبناکى به انگلیسی چسبناکى یعنی چه

چسبناکى

viscidity
viscosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها