معنی و ترجمه کلمه چسبناک به انگلیسی چسبناک یعنی چه

چسبناک

cohesive
glutinous
goo
gooey
inviscid
limy
slab
smeary
stick
sticky
string
stringy
tacky
thready
viscid
viscose
viscous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها