معنی و ترجمه کلمه چسبیده انگشتى به انگلیسی چسبیده انگشتى یعنی چه

چسبیده انگشتى

syndactylism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها