معنی و ترجمه کلمه چسبیدگى به انگلیسی چسبیدگى یعنی چه

چسبیدگى

adhesion
coherence
coherency
inherence
inherency
sessility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها