معنی و ترجمه کلمه چسب قیر و موم به انگلیسی چسب قیر و موم یعنی چه

چسب قیر و موم

maltha
malthite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها