معنی و ترجمه کلمه چسب به انگلیسی چسب یعنی چه

چسب

agglutinate
birdlime
glue
gluten
gum
lime
mucilage
paste
viscin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها