معنی و ترجمه کلمه چشمه یا جوى آب به انگلیسی چشمه یا جوى آب یعنی چه

چشمه یا جوى آب

lymph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها