معنی و ترجمه کلمه چشمى وابسته به چشم به انگلیسی چشمى وابسته به چشم یعنی چه

چشمى وابسته به چشم

ophthalmic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها