معنی و ترجمه کلمه چشمک زن به انگلیسی چشمک زن یعنی چه

چشمک زن

blinker
simperer
twinkler
winker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها