معنی و ترجمه کلمه چشم اولیه به انگلیسی چشم اولیه یعنی چه

چشم اولیه

eyespot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها