معنی و ترجمه کلمه چشم بستن به انگلیسی چشم بستن یعنی چه

چشم بستن

blind fold
blindfold
muffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها