معنی و ترجمه کلمه چشم داشتن به انگلیسی چشم داشتن یعنی چه

چشم داشتن

expect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها