معنی و ترجمه کلمه چشم دوختن به به انگلیسی چشم دوختن به یعنی چه

چشم دوختن به

fix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها