معنی و ترجمه کلمه چشم دوختن به انگلیسی چشم دوختن یعنی چه

چشم دوختن

gaze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها