معنی و ترجمه کلمه چشم رس به انگلیسی چشم رس یعنی چه

چشم رس

eyeshot
purview
range

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها