معنی و ترجمه کلمه چشم مات به انگلیسی چشم مات یعنی چه

چشم مات

walleye
walleyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها