معنی و ترجمه کلمه چشم مصنوعى به انگلیسی چشم مصنوعى یعنی چه

چشم مصنوعى

glass eye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها