معنی و ترجمه کلمه چشم پزشک به انگلیسی چشم پزشک یعنی چه

چشم پزشک

oculist
ophthalmologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها