معنی و ترجمه کلمه چشم پوشیدن به انگلیسی چشم پوشیدن یعنی چه

چشم پوشیدن

ignore
relinquish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها