معنی و ترجمه کلمه چشم چپ به انگلیسی چشم چپ یعنی چه

چشم چپ

cockeye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها