معنی و ترجمه کلمه چشم کبود شده به انگلیسی چشم کبود شده یعنی چه

چشم کبود شده

shiner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها