معنی و ترجمه کلمه چشیدنى به انگلیسی چشیدنى یعنی چه

چشیدنى

gustable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها