معنی و ترجمه کلمه چفته به انگلیسی چفته یعنی چه

چفته

espalir
fruit wall
trellis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها