معنی و ترجمه کلمه چفت کردن به انگلیسی چفت کردن یعنی چه

چفت کردن

hasp
latch
slot
snick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها