معنی و ترجمه کلمه چلپ چلوپ کننده به انگلیسی چلپ چلوپ کننده یعنی چه

چلپ چلوپ کننده

squelcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها